AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi


Projenin Amacı

Projenin Yürütücüsü

Proje Ortakları

Seminerler

Bağlantılar

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Planlama Teşkilatı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dışişleri Bakanlığı
Merkezi Finans ve ihale birimi
İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı
TOBB
TESK
TÜGİAD
TÜSİAD

AB Üyelerinde Sivil Toplum

ACT FOR EUROPE
European Youth Forum
BusinessEurope
ETUC
BEUC
Eurostep
European Forum for the arts and heritage
European Womens Lobby
European Environment Bureau
European Public Health Alliance
Solidar
Social Platform
Concord Europe
EU Civil Society Contact Group

Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Yatırım Bankası
Bölgeler Komitesi
Ekonomik ve Sosyal Komite
European Ombudsperson
European Training Foundation